บริษัท ไฮเออร์บูม จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายทินเนอร์

สารละลาย , Solvent , Epoxy Resin และเคมีต่างๆ มานานกว่า 10 ปี

** ฟรี ตัวอย่างเคมีทุกชนิด ** ฟรี ทีมงานให้คำปรึกษาคุณสมบัติและการนำไปใช้งาน